Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας

Αυτό το καταπληκτικό βίντεο έγινε για την εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων του 2020 σε συνεργασία με τους φιλικούς συνωμότες μας: subMedia, Antimidia και το ευρύτερο έργο Kolektiva - πσσσστ, περάσε το!