Συνομιλίες Riseup

Τι είναι το XMPP?

Το XMPP είναι ένα ανοιχτού κώδικα πρωτόκολο άμεσων γραπτών και ηχητικών συνομιλιών καθώς και βιντεοκλήσεων. Με το XMPP μπορείς να στέλνεις και να λαμβάνεις μηνύματα με χιλιάδες χρήστες από διαφορετικούς παρόχους.

Χρησιμοποιείστε την υπηρεσία XMPP του Riseup

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Riseup που έχετε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν διεύθυνση XMPP. Αν θέλετε να στείλετε σε κάποιον ένα μήνυμα μέσω XMPP ή ένα αίτημα φιλίας, απλά χρειάζεται να το στείλετε στο username@riseup.net.

Για να ρυθμίσετε ένα χρήστη XMPP, χρειάζονται τα παρακάτω

 • Το πρωτόκολο: “xmpp”
 • Ο λογαριασμός: username@riseup.net
 • Κωδικός πρόσβασης: Ο δικός σου Riseup Passwords

Είναι πολύ σημαντικό στις ρυθμήσεις να έχετε επιλέξει το always require encryption (να απαιτείται πάντα κρυπτογράφιση). Κάποιοι χρήστες επιλέγουν τη ρύθμιση “encryption if available” (κρυπτογράφιση όπου είναι δυνατό). Μπορεί ο server της riseup.net να απαιτεί κρυπτογράφιση, αν όμως υπάρχει η ρύθμιση “κρυπτογράφιση όταν είναι δυνατό” κάποιος επιτιθέμενος μπορεί να αποκτήσει το κωδικό σας

Κάποιες πλατφόρμες XMPP ζητούν ξεχωριστά το όνομα χρήστη και τον πάροχο (domain). Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνετε τα εξής:

 • όνομα χρήστη: username
 • πάροχος: riseup.net

Αν χρειάζεστε κάποιον οδηγό για κάποια συγκεκριμένη πλατφόρμα, δείτε στην σελίδα πλατφόρμες XMPP.

Συνδεθείτε σε δωμάτια συνολιών με παραπάνω από ένα χρήστες

Όταν συνδέεστε ή δημιουργείτε ένα δωμάτιο συνομιλιών στο δίκτυο XMPP του Riseup απαιτείται μια εντολή της μορφής:

 • your-room-name@conference.riseup.net

Αν θέλετε να προσδιορίσετε το δωμάτιο συνομιλιών ξεχωριστά, κάντε αυτό:

 • chatroom: your-room-name
 • domain: conference.riseup.net

ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ your-room-name@riseup.net

Χρησιμοποιείστε τα δωμάτια συνομιλιών στο Pidgin

Αν έχετε συνδεθεί μέσω Pidgin, για να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε ένα δωμάτιο συνομιλιών, πατήστε Add room στο μενού Buddy.

 • Room: your-room-name
 • Server: conference.riseup.net
 • Handle: your-nick
 • Password: [optional]
 • Alias: [optional]
 • Group: [optional]

Πατήστε Ok και δείτε τη λίστα των φίλων. Θα πρέπει να δείτε ένα group Chat με το δωμάτιο συνομιλιών. Κάντε δεξί κλικ πάνω σε αυτό και πατήστε join.

Για να το ελέγξετε, μπορείτε να χρησιμοποιείσετε το riseup.net σαν όνομα δωματίου και να συνδεθείτε.

Για περισσότερη ασφάλεια

 1. Για περισσότερη ασφάλεια, συνδεθείτε στο server του XMPP μέσω του Riseup VPN.
 2. Χρησιμοιείστε τα Tor hidden service και κοιτάξτε για το xmpp.*.onion στο Υπηρεσίες onion για το Riseup.